โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์

วันศุกร์ที่ 4 - วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558
ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในเขตจังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี

 IMG 7514IMG 7515IMG 7517IMG 7520IMG 7532IMG 7537IMG 7546IMG 7560IMG 7564IMG 7577IMG 7682IMG 7684IMG 7713IMG 7724IMG 7768IMG 7772