C.โครงการแสงธรรมสัญจรกับสหกรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 – วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
ณ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

12

112

12

12

12