อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

(ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563)  
ออมทรัพย์
1.00%
(เปิดบัญขั้นต่ำ 100 บาทขึ้นไป)
ออมทรัพย์พิเศษ
2.00%
(เปิดบัญขั้นต่ำ 1000 บาทขึ้นไป)
เงินฝากประจำ 12 เดือน
2.15%
(เปิดบัญขั้นต่ำ 5 ล้านบาท) 
เงินฝากประจำ
2.25%
ปลอดภาษี 24 เดือน
 
(ฝากรายเดือนขั้นต่ำ 1000 บาท
สูงสุด 25000 บาท)

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้ทุกประเภท
5.00%
เงินกู้สามัญเพื่อ
2.50%
การศึกษา (ไม่มีเฉลี่ยคืน)

แบบฟอร์ม

การรับสมัครสมาชิก

ภาพกิจกรรมสหกรณ์

บริการสมาชิก


Follow us

เพิ่มเพื่อน